Gestalt infantil

Entrevista a Laura Pont

Extracte de l’entrevista realitzada per Andrés García (Periodista interessat en Gestalt infantil)

Quines serien les regles d’or per a uns pares ?

Primer és l’amor, estimar-se a un mateix i acceptar-se. M’estimo com soc. Si ja m’estimo a mi puc estimar als altres tal com són. I aquí és molt important la diferència entre estimar i voler. Si et vull et posseeixo i estimar es amor per deixar anar.

Estimar és viure un bon vincle cap a la desvinculació. La desvinculació comença el mateix dia que comença el vincle, perquè és on aprenem a estar per a no estar.
Per a molts pares hi ha tot un tema de com estar amb el nen i després, com ho […]

Entrevista a Laura Pont

Extracto de la entrevista realizada por Andrés García (Periodista interesado en Gestalt infantil)

¿Cuáles serían las reglas de oro para unos papás?

Lo primero es amor, amarse así mismo, amarse y aceptarse. Me amo como soy. Si ya me amo a mí puedo amar a los demás tal cual son. Y aquí es muy importante la diferencia entre amar y querer. Si te quiero te poseo y amar es amar para soltar.

Amar es vivir un buen vínculo hacia la desvinculación. La desvinculación empieza el mismo día que empieza el vínculo, porque ahí aprendemos a estar para no estar.
Para muchos papás hay todo un tema de cómo estar con el niño y luego ¿como lo suelto?, […]