Dirigit a professionals de l’ajuda (educació, salut, PNL i coaching, counselling i assessorament, teràpies naturals, treball social, creativitat i àrees similars) i a persones que acompanyen a nens que vulguin incorporar eines dins un marc preventiu i d’acompanyament en els processos de criança, educació i desenvolupament de les àrees expressives, comunicatives i emocionals del nen.

Seguint els principis de la Gestalt, s’introduiran els conceptes del treball sistèmic com a forma d’aproximar-nos a unn tipus de mirada cap a la família i l’escola que ens permet comprendre els processos dels nens/es des d’una perspectiva integradora i inclusiva que ens ajudi i aporti eines per l’acompanyament.

Aquesta formació apropa al professional d’ajuda i a les persones que acompanyen nens i adolescents des d’una perspectiva del creixement i desenvolupament personal, donant eines per detectar quan existeix patiment instaurat en un símptoma i derivar-lo a  un professional especialista, tot col.laborant i treballant en equip.

Dins la formació es transmetran recursos i tècniques específiques que posssibiliten el treball amb els nens i nenes a través dels llenguatjes expressius i les tècniques que afavoreixen l’expressio de les emocion, la comunicació i el desenvolupament holístic, que contempla l’àrea emocional, corporal, intel·lectual i espiritual del nen.

Treballarem amb una metodologia que parteix de la vivència per anar cap a l’elaboració conceptual i teòrica. Tanmateix l’eix transversal de tota la formació serà el treball personal. El treball amb el que en cada persona es movilitza quan està davant un nen i que està directament relacionat amb els registres de la nostra pròpia infantesa i educació rebuda. El treball amb aquestes vivències interiors i profundes serà la clau per a poder arribar a transformar-nos i apropar-nos a una manera d’estar amb els nens basada en el respecte per les seves emocions, el seu món interior i el seu desenvolupament més ple i armoniós possible.

CERTIFICACIÓ

S’obté dipoloma de TÈCNIQUES GESTÀLTIQUES APLICADES A LA INFÀNCIA I A L’ADOLESCÈNCIA per l’Institut Integratiu i l’Associació de Gestalt Educativa , reconegut i avalat per l’AETG.
I amb aquest certificat d’assistència i la resta de requisits, l’AETG lliurarà el DIPLOMA DE “Tècniques Guestàltiques aplicades a la Infància i l’Adolescència”

DATES: Inici 26-27-28 OCTUBRE

HORARIS
Divendres de 19h a 22h, Dissabte de 10h a 14h i de 16h a 20h y Diumenge de 10h a 14h

PREU
1450 € repartits entre inscripció i 9 mensualitats.

COORDINACIÓ

Laura Pont
Aina Argemí
Diana B. Cornejo
Pere Joan
Maribel Rodríguez
Verónica Anton
Ignasi Salvatella
Mercè Trepat

Web Institut Integratiu

INSCRIPCIÓ

Per a formalitzar una inscripció pots enviar un mail a info@institut-integratiu.com.
Si desitges concertar entrevista prèvia (recomenat) pots trucar al 93 305 74 94.

Continguts del curs

Mòdul I (Laura Pont): Inici i vinculació: primera trobada, formació i cohesió del grup terapèutic o classe. L’aferrament segur. Primer contacte amb el nen o amb l’adolescent. 26-27-28 OCTUBRE.

Mòdul II (Aina Argemí):  Pedagogia sistémica: Procés d’acompanyament individual i grupal. Treball amb els pares. Mirada sistémica. 23-24-25 NOVEMBRE.

Mòdul III (Laura Pont): Comprensió dinàmica per etapes: perinatal i primera infància, fins a 3 anys. 11-12-13 GENER.

Mòdul IV (Diana B. Cornejo): La psicopatología Infantil I. Teoria a partir de la pràctica i de la presentació de casos clínics. Tècniques de valoració diagnòstica. 1-2-3 FEBRER.

Mòdul V (Pere Juan): Comprensió dinàmica per etapes: infància a partir 4 anys fins a l’adolescència. 1-2-3 MARÇ.

Mòdul VI (Maribel Rodríguez): La trobada amb els nens, amb els adolescents i amb les seves famílies. L’enquadrament terapèutic i eines gestálticas. 5-6-7 ABRIL.

Mòdul VII (Verónica Antón): El procés terapèutic i d’acompanyament des del joc i la Psicomotricitat, l’expressió plàstica i l’expressió verbal com a eines bàsiques. 10-11-12 MAIG.

Mòdul VIII (Ignasi Salvatella i Mercè Trepat): Enfocament holístic en l’atenció i acompanyament a nens, preadolescents i adolescents. Procés d’acompanyament individual i grupal. Treball amb els pares. II. 14-15-16 JUNY.

Mòdul IX – Stage (Laura Pont): Procés terapèutic: Tancament, comiat. Desafecció. Valoració del procés acabat, objectius assolits. 5-6-7 JULIOL.