Febrer, Març i Abril

Cicle de tres mòduls on es combinarà la teoria, la vivència i la reflexió basant-nos en la teràpia Gestalt, la mirada sistèmica, la psicologia evolutiva i la Biodansa.

Dirigit a persones interessades en retrobar-se amb l’infant interior i recobrar totes les potencialitats ( la creativitat, l’espontaneïtat, la vitalitat…). Pares i mares, professionals de l’acompanyament.

Al llarg de l’any hi ha tres blocs de tres mòduls cadascun (1°: Octubre i Novembre i Desembre, 2°: Gener, Febrer i Març, i 3°: Abril, Maig i Juny). Els blocs són independents i alhora se’n poden fer dos de seguits o els tres blocs per aprofundir més i poder arribar a desfer cadenes, per poder contactar amb l’infant que tots som, i per poder-nos obrir de bat a bat a la creativitat com a motor de la nostra vida i realitat.

HORARIS: Divendres de 18h a 21 h, Dissabte de 10h a 14h i de 16h a 20h, i Diumenge de 10h a 14h.
LLOC: CENTRE KIONA (Aragó 343, entresòl 1ª  -Barcelona)
PREU: 120€ cada taller. Pels qui volen reviure’ls i aprofundir: 100€ cada mòdul.
INSCRIPCIONS: Telf: 649617982 o via mail click aquí

Contingut dels tallers

8-9-10 de febrer 2019

En aquest primer taller es plantejaran les bases teòriques sobre la vinculació i les primeres relacions que construeix l’infant. Reflexionarem i vivenciarem sobre la repercussió d’aquestes vinculacions en la vida adulta i les relacions que es van creant. També es proposaran dinàmiques per reconstruir i posar consciencia del passat al present i mirant al futur. Partirem del grup com recurs sanador en si mateix.

15-16-17 de març 2019.

Aprofundirem en la pròpia evolució des de la concepció fins a la primera infància. Oferint un espai de sanació, rescabalar les pròpies ferides creades en l’època no verbal i aconseguir així desbloquejar la creativitat, la vitalitat, la sexualitat, la potència vital i la joia de viure, entre d’altres.

12, 13 i 14 d’abril 2019

Des de la importància de cuidar i nodrir les relacions i els processos, emmarcarem a nivell teòric, vivencialment i des de la reflexió els punts rellevants en tot cicle: l’empenta de vida i la mort, i oferirem un espai per poder tancar els processos inconclusos per poder-nos obrir a noves realitats i projectes. La mort com a tancament primordial.