AVÍS LEGAL: Condicions d’ús i Política de privacitat. www.laurapont.com

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar:

1. DADES IDENTIFICATIVES:

El titular del/s domini/s web és Laura Pont Plana, amb domicili a Barcelona, ​​Carrer Aragó, 343 – Entresòl 1ª, telf. 649617982  amb NIF: 46030403-C. Correu electrònic de contacte: info@laurapont.com

2. USUARIS:

L’accés i/o ús d’aquest lloc web de laurapont.com atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, els presents termes d’ús.

3.Ús del lloc web:
www.laurapont.com proporciona l’accés a articles, informacions i dades (en endavant, “els continguts”) propietat de laurapont.com. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del web.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que laurapont.com ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de laurapont.com, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevols altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Laurapont.com es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, laurapont.com no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del bloc o altres eines de participació que puguin crear-se, d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT. PROTECCIÓ DE DADES:

4.1. Finalitat de les dades recollides i CONSENTIMENT al tractament.

D’acord amb el que preveu l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’usuari que, mitjançant els formularis de registre del web, es recullen dades, que s’emmagatzemen en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques, com ara : butlletins (newsletters), noves entrades (posts), així com altres comunicacions que laurapont.com entén interessants per als seus usuaris. Els camps marcats com de resposta obligatòria, són imprescindibles per a realitzar la finalitat expressada.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

L’acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert de doble opt-in, s’entendrà a tots els efectes com la prestació de consentiment exprés i inequívoc – de l’article 6 de la LOPD de l’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades que es diran en el punt 4.9 .

4.2. Compliment de la normativa d’aplicació.

laurapont.com compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica i resta de normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Així mateix, laurapont.com informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà, arribat el cas, el seu consentiment a l’USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials no previstos pel moment.

En compliment del que estableix la LOPD, l’informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de laurapont.com i tractats per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui.

Addicionalment, l’USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, principalment el correu electrònic, de butlletins (newsletters), noves entrades (posts) de laurapont.com, així com altres comunicacions que laurapont.com entén interessants per als seus usuaris.

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’USUARI podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant en l’apartat “Exercici de Drets ARCO”.

4.3. Mesures de Seguretat.

Laurapont.com l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l’Art. 9 de la LOPD i el Títol VIII del RLOPD.

Així mateix, laurapont.com ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

4.4. Exercici de Drets ARCO: Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició.

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través del web www.laurapont.com, podran dirigir-se al titular del mateix per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a laurapont.com amb la referència “Protecció de dades / laurapont.com”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l’adreça:

Laura Pont Plana
C/Aragó, 343 – Ent. 1ª
08009 Barcelona

També podrà exercitar els drets ARCO, a través del correu electrònic:

info@laurapont.com

4.5. Links

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per laurapont.com. Per això laurapont.com no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs o de les seves pràctiques de privadesa. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a laurapont.com, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

4.6. Política de “Cookies”

La política de cookies de laurapont.com es detalla a l’enllaç Política de cookies.

L’acceptació de la present política de privacitat implica que l’usuari ha estat informat d’una forma clara i completa sobre l’ús de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) així com que laurapont.com disposa del consentiment de l’usuari per a l’ús de les mateixes tal com estableix l’article 22 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de galetes no dubtis a comunicar-te amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic info@laurapont.com

4.7. Menors d’edat

El web de laurapont.com no es dirigeix ​​a menors d’edat. El titular del web declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

4.8. Modificació de la Política de Privacitat

Laurapont.com es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de la web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

4.9. Responsable del fitxer, i encarregats del tractament.

El responsable del fitxer de dades és Laura Pont Plana.

Com encarregats de tractament aliens a l’esmentat responsable:

Laurapont.com ha contractat els serveis de hosting a 1&1 Internet España, S.L.U., (identificat amb la marca comercial 1&1), amb domicili al Avenida de la Vega, 1 Edificio Veganova 3 Planta 5 Puerta C de Alcobendas, CP 28108, Madrid, con CIF núm. B-85049435 i inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 24.232, Libro 0, Folio 73, Sección 8, Hoja M-435500, Inscripción 1a, que proporciona els serveis de hosting de la web. Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.1and1.es/terms-gtc/terms-privacy/

Els serveis de subscripció per correu electrònic i enviament de newsletters a la companyia nord-americana The Rocket Science Group, LLC (identificada per la marca comercial MailChimp). La subscripció al bloc comporta que les dades introduïdes són transferits als servidors de l’esmentada companyia, suposant una transferència internacional de dades que l’usuari consent de manera expressa amb l’acceptació de la present política de privacitat. The Rocket Science Group, l’empresa titular de Mailchimp està adherida a l’acord marc anomenat Privacy Shield de protecció de dades personals entre la Unió Europea i els EUA.

Per obtenir més informació sobre el acord Privacy Shield, visiteu el lloc web del Departament de Privacy Shield de Comerç dels Estats Units: https://www.privacyshield.gov/welcome
La llista dels participants de Privacy Shield és mantinguda pel Departament de Comerç i està disponible en: https://www.privacyshield.gov/list

MailChimp és responsable del processament de la informació personal que rebi en virtut de Privacy Shield i asseguren complir amb els Principis de Privacy Shield per a totes les transferències successives de dades personals de la UE, incloses les disposicions sobre responsabilitat ulterior a la transferència.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

laurapont.com per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de laurapont.com o bé de les seves llicenciants. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per laurapont.com, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de laurapont.com.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de laurapont.com. Podrà visualitzar els elements del web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de laurapont.com.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

laurapont.com no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS:

Laurapont.com es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu web.

8. POLÍTICA D’ENLLAÇOS:

8.1.

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet al web de laurapont.com s’han de sotmetre a les condicions següents:

– No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de laurapont.com

– No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el web de laurapont.com sense la seva prèvia autorització expressa.

– No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el web de laurapont.com, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a laurapont.com, llevat autorització expressa d’aquest.

– L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre laurapont.com i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de laurapont.com dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.

– laurapont.com no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.

8.2.

El lloc web de laurapont.com pot posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

Laurapont.com no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

Laurapont.com no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions , opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per laurapont.com i que resultin accessibles a través de www.laurapont.com

9. DRET D’EXCLUSIÓ:

Laurapont.com es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. GENERALITATS:

Laurapont.com perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

Laurapont.com podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre laurapont.com i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que la Llei aplicable disposi una altra cosa.